Thông Tin PVCLand

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
Tên giao dịch tiếng Anh: PetroVietNam Construction Land Corporation
Tên viết tắt: PVC Land Corp
Đại diện pháp luật: Ông Lương Đình Thành –  Giám Đốc
Trụ sở chính: 11 bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: (08) 39308660/ 39308661/ 39308662
Số fax: (08) 39398664
Giấy phép ĐKKD: 0307230846
Website:
www.pvcland.com.vn
Email:
pvcland@pvcland.com.vn
Vốn Điều lệ: 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng)
Tài khoản số: 4500.500.001.674.704.0020
Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh

 

Thông tin mới nhất chuyên về các dự án từ www.pvland.com.vn sẽ được chuyển tải đến hộp thư của bạn.