Lĩnh Vực Hoạt Động

- Dịch vụ tư vấn bất động sản (không bao gồm dịch vụ tư vấn về giá đất)
- Dịch vụ đấu giá bất động sản
- Dịch vụ quảng cáo Bất động sản
- Kinh doanh Bất động sản
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy: máy khai khoáng, máy xây dựng.
- Khai thác, chế biến khoáng sản (không hoạt động tại trụ sở).

 

Thông tin mới nhất chuyên về các dự án từ www.pvland.com.vn sẽ được chuyển tải đến hộp thư của bạn.