Hình ảnh công trường đến ngày 25/09/2013


Trong tuần từ 19/9 đến 25/9/2013, tình hình thi công tại công trường dự án

Petrovietnam Landmark như sau:

Nội dung công việc

Block A :
- Lắp dựng khung nhôm, kính : Tầng 14 ‡ tầng 1.
- Ốp đá granite lavabor : Tầng 19 ‡ tầng 15.
- Lắp dựng lan can kính : Tầng 19 ‡ tầng 1.
- Thi công hệ thống ĐHKK : Tầng 19 ‡ tầng 17.

Block B :
- Dặm vá gạch WC, PK : Tầng 19 ‡ tầng 15.
- Lắp dựng khung nhôm, kính : Tầng 14 ‡ tầng 1.
- Lắp dựng tay vịn cầu thang : Tầng 19 ‡ tầng 1.
- Thi công hệ thống ĐHKK : Tầng 19 ‡ tầng 15.

Block C :
- Ốp đá granite mặt dựng khu thang máy : Tầng 11 ‡ tầng 15.
- Lát đá granite khu hành lang : Tầng 11 ‡ tầng 15.
- Lắp dựng khung nhôm, kính : Tầng 15 ‡ tầng 1.
- Lắp dựng tay vịn cầu thang : Tầng 15‡ tầng 1.
- Thi công hệ thống ĐHKK : Tầng 15 ‡ tầng 11.

Block D :
- Dặm vá gạch WC, PK : Tầng 15 ‡ tầng 11.
- Lát đá granite khu hành lang : Tầng 17 ‡ tầng 11.
- Ốp đá mặt dựng khu thang máy : Tầng 17 ‡ tầng 11.
- Lắp dựng khung nhôm, kính : Tầng 15 ‡ tầng 1.
- Thi công hệ thống ĐHKK : Tầng 15 ‡ tầng 11.

Một số hình ảnh:

Tin tức khác

 

Thông tin mới nhất chuyên về các dự án từ www.pvland.com.vn sẽ được chuyển tải đến hộp thư của bạn.