Hình ảnh công trường đến ngày 04/10/2013

Trong tuần từ 26/9 đến 03/10/2013, tình hình thi công tại công trường dự án Petrovietnam Landmark như sau:

Block A :

-         Lắp dựng lan can tay vịn cầu thang : Tầng mái à tầng 1.

-         Ốp đá granite lavabor : Tầng 19 à tầng 15.

-         Lắp dựng lan can kính : Tầng 19 à tầng 1.

-         Lắp dựng khung nhôm, kính : Tầng 14 à tầng 1.

Block B :

-         Dặm vá gạch WC, PK : Tầng 19 à tầng 15.

-         Lắp dựng khung nhôm, kính : Tầng 14 à tầng 1.

-         Lắp dựng lan can tay vịn cầu thang : Tầng 19 à tầng 1.

Block C :

-         Lắp dựng tay vịn cầu thang : Tầng 15à tầng 1.

-         Lắp dựng khung nhôm, kính : Tầng 15 à tầng 1.

Block D :

-         Lát đá granite khu hành lang : Tầng 17 à tầng 11.

-         Ốp đá mặt dựng khu thang máy : Tầng 17 à tầng 11.

-         Lắp dựng khung nhôm, kính : Tầng 15 à tầng 1.

Một số hình ảnh tại công trường đến ngày 03/10/2013