Hình ảnh công trường đến ngày 10/10/2013

Trong tuần từ 04/10 đến 10/10/2013, tình hình thi công tại công trường dự án Petrovietnam Landmark như sau:

Block A :

-         Lắp dựng lan can tay vịn cầu thang : Tầng mái -> tầng 1.

-         Lắp dựng lan can kính : Tầng 19 à tầng 1.

-         Lắp dựng khung nhôm, kính : Tầng 14 à tầng 1.

Block B :

-         Lắp dựng lan can kính : Tầng 19 à tầng 1.

-         Lắp dựng khung nhôm, kính : Tầng 14 à tầng 1.

-         Lắp dựng lan can tay vịn cầu thang : Tầng 19 à tầng 1.

Block C :

-         Lắp dựng tay vịn cầu thang : Tầng 17à tầng 1.

-         Lắp dựng khung nhôm, kính : Tầng 10 à tầng 1.

Block D :

-         Lắp dựng lan can kính : Tầng 17 à tầng 1.

-         Lắp dựng khung nhôm, kính : Tầng 10 à tầng 1.

                                                                      Một số hình ảnh tại dự án:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác

 

Thông tin mới nhất chuyên về các dự án từ www.pvland.com.vn sẽ được chuyển tải đến hộp thư của bạn.