Tuyển dụng

Hiện tại công ty chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng. Chúng tôi sẽ thông báo đến các bạn sớm nhất khi chúng tôi có nhu cầu.
Xin cảm ơn !

 

Thông tin mới nhất chuyên về các dự án từ www.pvland.com.vn sẽ được chuyển tải đến hộp thư của bạn.