Dịch vụ đấu giá BĐS

Với qui trình đấu giá chuyên nghiệp, công ty PVCLAND luôn tạo cho khách hàng sự công bằng và minh bạch khi quyết định mua bán sản phẩm bất động sản thông qua sàn giao dịch của chúng tôi.

Các hình thức đấu giá
  • Trực tiếp bằng lời nói.
  • Bỏ phiếu.
  • Hình thức khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định. 

Dịch vụ khác

 

Thông tin mới nhất chuyên về các dự án từ www.pvland.com.vn sẽ được chuyển tải đến hộp thư của bạn.