Thông Báo

Hội đồng quản trị công ty cổ phần bất động sản xây lắp dầu khí Việt Nam xin thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

 

 

Thời gian gần đây , trên một số phương tiện thông tin đại chúng có thông tin về việc giảm giá căn hộ dự án Petro Vietnam Landmark gây sự hoang mang lo lắng cho các khách hàng.

 

 

Thông tin mới nhất chuyên về các dự án từ www.pvland.com.vn sẽ được chuyển tải đến hộp thư của bạn.