Đại Hội Cổ Đông Thường Niên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Bất Động Sản xây lắp dầu khí Việt Nam thống nhất thông qua các nội dung sau:

 

Hội đồng quản trị công ty cổ phần bất động sản xây lắp dầu khí Việt Nam xin thông báo về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

 

 

     Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011của Công ty Cổ Phần Bất Động Sản xây lắp dầu khí Việt Nam thống nhất thông qua các nội dung sau:

     Vào lúc 08h30 ngày 22 tháng 01 năm 2011 tại hội trường Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam 11Bis Nguyễn Gia Thiều P.6, Q.3 Tp.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Bất Động Sản Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011.


 

Thông tin mới nhất chuyên về các dự án từ www.pvland.com.vn sẽ được chuyển tải đến hộp thư của bạn.